I Love You This Much Award from Demcy


posted by Rechie L on

1 comment

It is very nice to know someone is loving us. I got a tag again! Thank you Demcy for this wonderful award. Thanks for being nice to me and for always being there. Accept my heartfelt gratitude for sharing me this award. So, here's the award goes:May ruls pa ang nasabing award na ito. Idikit ang pangalan ng taong nagMAHAL sa'yo ('yung nagbigay ng award sa'yo). Ilathala sa blag mo. Igawad ang nasabing award sa pitong taong MAHAL mo. At ipaalam sa kinauukulan mga taong ginawadan ng award na sila ay nakatanggap nito.

I am showing my love to my fellow blogger through this award, they are: chindy, joy, ruthi, marvierhose , femikey, simplyjacy, and mabel.

1 comment